Torsdag 31. okt

Forebygging av vold mot mennesker med funksjonsnedsettelser

For ansatte som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelser

Kommunestyresalen Skedsmo rådhus

Tid: 12:45-15:00

TryggEst, vern av risikoutsatte voksne

Sigrid Dahl, Bufdir og Eli Beenfeldt, Krisesenteret Moss

12:45 – 13:45

Presentasjon av «TryggEst», et system for voksne som i særlig grad har behov for beskyttelse mot vold og overgrep, på grunn av fysisk, psykisk eller kognitiv/intellektuell funksjonsnedsettelse. Foredraget gir en presentasjon av systemet og erfaringer fra praksis.

Voldsforebygging og intellektuell funksjonsnedsettelse

Annette Solberg, Rådgiver Likestillingssenteret

14:00 – 15:00 

Alle har rett til en trygg seksualitet fri for vold, tvang og overgrep. Dette foredraget gir en presentasjon av VIP-programmet (Viktig interessant person). Programmet er et voldsforebyggende program som skal gi mennesker med utviklingshemming bedre evne til å forstå egne følelser, sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep. I tillegg presenteres erfaringer fra kurset «Trygg i egen seksualitet» som er et kurs for ansatte som har brukere med utviklingshemming.

Annette Solberg, Rådgiver Likestillingssenteret