Miljøpersonalets maktposisjon

Tid: Torsdag kl. 09.00-12.00
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset i Skedsmo
Tema: Vold mot mennesker med nedsatt funksjonsevne
Målgruppe: Ansatte som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelser

Miljøpersonalets maktposisjon

Trude Hoksrød
miljøterapeut i Skedsmo kommune

Foredraget har fokus på miljøarbeiderens muligheter til å
bestemme på vegne av andre. Det trenger ikke alltid være de
store livsavgjørelsene, men de små hverdagstingene. Kurset
legger opp til etisk refleksjon rundt grenseganger mellom
omsorgsplikt og lovverk.

Gå til påmelding