Fra burka til bar mage

Tid: Torsdag kl. 19.00-21.00
Sted: Skedsmo bibliotek. Støperiveien 28, Strømmen.
Tema: Fra burka til bar mage
Målgruppe: Ungdom

Temaet er negativ sosial kontroll, hvordan oppleves dette og hvordan dette preger hverdagen for ungdom som utsettes for det. Det blir mulighet for refleksjon og diskusjon. For mer informasjon følg med på bibliotekets hjemmeside www.bibliotekrom.no og Facebook

Fritid- og ungdomsavdelingen i Skedsmo kommune inviterer ungdom mellom 13 og 18 år til temakveld om sosial kontroll.

Ingen påmelding – bare møt opp.