Torsdag 1. nov

Dagens hovedarrangement er primært rettet mot ansatte som jobber med mennesker med funksjonsnedsettelser, og tar opp et særdeles vanskelig tema.

Om kvelden inviterer Skedsmo kommune til et arrangement for ungdom.