En sårbar gruppe

En sårbar gruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne er en svært sammensatt gruppe. Det er en utbredt oppfatning at denne gruppen er mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Forskning på området gir ikke et entydig svar på spørsmålet om omfang, men funksjonsnedsettelser kan gjøre...

Åpen og Ærlig! Hvorfor sterke sammen.

Ett av foredragene på Åpningsdagen 29.10.  i Lillestrøm. Sted Lillestrøm kulturhus. Pia-Karoline og moren Frøydis har markert seg som sterke, uredde stemmer omkring temaet voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. Budskapet er at åpenhet er viktig for å øke kunnskapen...