Skedsmo

For alle ansatte
 Kommunestyresalen, Rådhuset i Skedsmo

Påmelding i www.kompetansebroen.no

10.00 13.00

Hvordan krenkede barn blir syke voksne
 Anna Luise Kirkengen, allmennlege, forfatter, foredragsholder og professor. Ane Brandzæg Næss, lege, medforfat- ter, og foredragsholder.

Anna Luise Kirkengen og Ane Brandtzæg Næss har samlet kunnskap og skrevet om sammenhengene mellom krenkelser og sykdom i boka ”Hvordan krenkede barn blir syke voksne”. Boka handler om samspillet mellom kropp, erfaring og mening, og om hvordan helseplager som medisinen kaller «diffuse og ubestemmelige» kan være kroppslige uttrykk for at en person har hatt sterkt belastende opplevelser.