SkedsmoSnakke med barn

Kursene er de samme tirsdag og onsdag, meld deg på en av dagene!

For ansatte i barnehager og skoler

Seminarrom 300, Rådhuset i Skedsmo

Påmelding i www.kompetansebroen.no

12:30 15:30

Snakke med barn

Marie Færden og Aurora Faitelli Skogen, PP-rådgivere Skedsmo kommune

Barn og ungdom som har vonde og skremmende erfaringer med mobbing, vold, overgrep eller andre overveldende opplevelser trenger å blir møtt med varme og kunnskap fra voksne. I Trygghetsuka får barnehager og skoler tilbud om opplæring og utprøving av det spillbaserte samtaleverktøyet «Snakke», utviklet av RVTS.

Målet med opplæringen er at man får øve seg på å snakke med barn og ungdom i en vanskelig livssituasjon. Vi ønsker at dere som deltar tar med dere en opplæringspakke til eget arbeids- sted og gjennomfører denne. I etterkant blir dere invitert til et erfaringsseminar.

Vitenkafé

Åpent kveldsarrangement for innbyggere og ansatte

Kaféen er åpen i forkant, og det serveres mat og drikke til arrangementet starter.
 De som ønsker å delta bestiller bord på Scene5.no, på [email protected] eller ring: 64808021.

Lillestrøm kultursenter, Scene 5

19:30

«Det trengs en landsby…» Forfatterne Sigrun Asland og Sylo Taraku

Forfatterne Sigrun Asland og Sylo Taraku presenterer sine bøker på kveldens vitekafè.

Med utgangspunkt i sin egen oppvekst og et helt nytt tallmateriale for økonomisk og sosial mobilitet mellom generasjoner i hele Norge, undersøker forfatter Sigrun Aasland hvilken betydning barns oppvekst har for å lykkes senere i livet.

I boka «Frihetskampen i islam» utfordrer Sylo Taraku fordom- mer, skaper debatt og viser at endring er mulig. I boka belyser Sylo Taraku hvordan segregering skaper utenforskap og kriminalitet og ikke minst bedre vilkår for rekruttering til ekstreme miljøer. Han belyser også hvordan konfronterende identitetspolitikk kan skape spenninger og svekke tilliten og samholdet i samfunnet.