Ny rapport om vold mot barn

Trine Myrvold Wikstrøm har vært en del av et regjeringsoppnevnt utvalg som har gjennomgått alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Rapporten (NOU 12/17) fra Barnevoldsutvalget ble lagt fram i juni...

les mer

Usynlige overgrep

Overgrep mot eldre er en av de mest skjulte formene for vold, og er dessverre mer utbredt enn vi liker å tro. Camilla Graff fra Romerike krisesenter forteller oss mer om hva vold mot eldre innebærer, konsekvenser av vold, hvordan vi kan oppdage vold og komme i...

les mer

For barnas beste må du tørre å tenke det verste

Fredag 3. november holder Stine Sofie Stiftelsen foredrag under arrangementet på Frogner kulturhus. Foredraget tar for seg situasjonen i Norge i dag, hva man kan se etter av merker når det kommer til vold, hva konsekvensene av å vokse opp med vold og overgrep er,...

les mer

Ordsky