Vold og trusler mot eldre

Tid: Onsdag kl. 9.00-11.00
og onsdag kl.12.00-14.00
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset i Fet
Tema: Vold og trusler mot eldre
Målgruppe: Ansatte som jobber med eldre

Hvordan oppdage og hva gjøre?

ved Camilla Graff av Øhr, Romerike krisesenter

Overgrep mot eldre er en av de mest skjulte formene for vold, og er dessverre mer utbredt enn vi liker å tro. Camilla Graff av Øhr forteller oss mer om hva vold mot eldre innebærer, konsekvenser av vold, hvordan vi kan oppdage vold og komme i posisjon til å hjelpe.

Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for mennesker, som er eller har vært utsatt for vold/mishandling/trusler fra en partner, familie eller andre.

 

Truende pårørende

ved Mette Viil Hansen, Vern for eldre i Bærum

Pårørende kan oppleves som truende både av den eldre selv, familie, naboer og ansatte. Finnes det erfaring og gode måter vi kan håndtere dette på?

Mette Viil Hansen er koordinator for Vern for eldre i Bærum kommune, en tjeneste for overgrepsutsatte eldre. Hun er spesialkonsulent på Ringhøyden Seniorsenter.

 

Påmelding formiddag (9-11) 

Påmelding ettermiddag (12-14)