Overgrep mot mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tid: Onsdag kl. 11.00-14.00
Sted: Sørumsand misjonshus
Tema: Overgrep mot mennesker med nedsatt funksjonsevne
Målgruppe: Ansatte som jobber med barn eller voksne med fuksjonsnedsettelser

Hva gjør du?

ved Wenche Fjeld fra barnehuset på Hamar

 

Fokus vil rettes mot hvordan sårbare voksnes møte med Statens barnehus er, både som fornærmede og som mistenkte i straffesaker.
Presentasjonen vil ta utgangspunkt i gjeldende definisjoner som politiet og Bufdir benytter, drøfte sårbarhetsfaktorer, gå gjennom gjeldende retningslinjer, informere om hvordan politiet arbeider og hvordan avhør foregår. Sist, men ikke minst, vil det vektlegges hvordan omsorgsarbeidere kan bistå den enkelte, slik at psykiske senskader reduseres.

Wenche Fjeld f. 1960 holder bl.a. kurs for psykisk utviklingshemmede på temaet.
Hun er spesialpedagog og sexologisk rådgiver. Hun er ansatt som timelærer ved HIOA og underviser sporadisk på Politihøgskolen. Hun har deltatt i prosjektgruppa SUMO (Sikring av Utviklingshemmede mot Overgrep) fra 2013, og er medforfatter av boka ”Utviklingshemning og seksuelle overgrep – rettsvern, forebygging og oppfølging” fra 2014.

Til påmelding