Om trygghetsuka

Trygghetsuka er et samarbeid mellom kommunene Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Skedsmo. Uka byr på kurs, foredrag og arrangementer som setter fokus på vold i nære relasjoner. Målet er å øke kunnskapen om dette tabubelagte temaet. Og at vi som kommuner blir flinkere til å forebygge vold samt å oppdage og støtte mennesker som blir utsatt for vold av sine nærmeste.

Trygghetsuka arrangeres på høsten. Hovedmålgruppa for kursene er ansatte i de fire kommunene. Det kommer også til å være foredrag og arrangementer som er åpne for alle interesserte. Jo større interesse vi klarer å skape, jo flere barn og voksne kan få hjelp og støtte.

Trygghetsuka startet som et tiltak i den interkommunale Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner for Aurskog-Høland, Fet og Sørum i 2015. I 2017 arrangerte også Skedsmo kommune Trygghetsuke, og nå samkjører vi altså programmene våre. Problematikken finnes dessverre på tvers av kommunegrensene, og vi ønsker å jobbe for å skape et tryggere samfunn for innbyggerne våre.