Mandag 28. okt.

Åpningsdag: De er ungdommene våre

På åpningsdagen i Trygghetsuka skal vi rette oppmerksomheten mot ungdommene våre. De siste årene har vi blitt vant til store medieoppslag om spredning av nakenbilder, planlagte slåsskamper og bekymringer knyttet til økende hasjbruk. Ungdataundersøkelsen tegner et mer nyansert bilde: ungdommene våre har nære forhold til foreldrene og venner, ruser seg mindre enn før, har god helse og mange fritidsaktiviteter. Allikevel vet vi at mange opplever å bli hengt ut på nett, krenket seksuelt, er deprimerte, mange er mer ensomme og de kan ty til vold. I alle fall noen. Og de er ungdommene våre. For å møte ungdommene våre med klokhet og varme, trenger vi forståelse og kunnskap. Vi vil at åpningsdagen skal preges av dette. Velkommen!

Universet i Lillestrøm kultursenter. Påmelding i www.kompetansebroen.no

09:00 10:20

Innslag ved elever fra kulturskolen . Kulturelt innslag ved kulturskoleelevene Ane Viksås (sang) og Magnus Olsen (gitar).

Åpning

Arild Hammerhaug, direktør for Oppvekst i Lillestrøm kommune

Stillasbyggerne – hvordan samarbeide for å gi hjelp til de som faller mellom to stoler.
Heidi S. Tessand, psykologspesialist og leder for Stillasbyggerne ved AHUS

Heidi er opptatt av at vi som hjelpere må utfordre systemene vi jobber i, jobbe på tvers av mandat for å unngå silotekning, og være kreative i valg av hjelpetiltak og verktøy for samarbeid. Stillasbyggerne er en nyutviklet tjeneste. Den eneste av sitt slag i Norge, og fungerer som en hybrid mellom barnevern- og spesialisthelsetjenester.

10:40 11:45

Omsorg bak ungdom bak volden

Anja Gundersen, psykologspesialist i Alternativ til vold og tilknytnings- psykologene.

Hvordan kan vi forstå ungdom som bruker vold i et tilknytningsper- spektiv? Anja skal snakke om tilknytning som beskyttelse og risikofaktor i utvikling av voldelig atferd hos ungdom.

Hva skjer?

Forebyggende politi i Skedsmo. En fersk statusoppdatering om ungdomsmiljøet på Romerike,

Utrygg på nett

, Barnas Trygghet

Mange unge krenkes og utnyttes på nett. Stefan viser oss eksem- pler som belyser viktigheten av å være tett på ungdommers liv, også på nett. Barnas Trygghet jobber for å bedre barn og unges rettigheter og rettsikkerhet, i kampen mot å forebygge vold og seksuelle overgrep.

11:45 12:30 Lunsj12:30 14:00

Relasjonsens helende kraft

Marco Elsafadi

Marco har markert seg som en samfunnsengasjert mann, med hjerte for ungdom og deres oppvekstvillkår. Han skal snakke om relasjonens helende kraft, i møte med ungdom som trenger å møte trygge voksne. I tillegg vi han hjelpe oss til å forstå mer av kreftene som ligger i røffe ungdomsmiljø.

14:15 15:00

«Sex som kapital»

Ulla Bjørndal, Prosenteret.

Bytte av sex blant unge skjer på ulike måter og arenaer, som oftest i gråsoner knyttet til forelskelse, utforskning, av seksualitet, press, prostitusjon, tvang eller som løsning på en vanskelig situasjon.

MANDAG 28. OG TIRSDAG 29. OKTOBER

Fra krenkelse til håp

UTSTILLING Skedsmo rådhus

Utstillingen «Fra krenkelse til håp» kan ses på Skedsmo rådhus mandag og tirsdag. Utstillingen viser sanne historier og autentiske bilder. Sterke, virkningsfulle oppslag, som gir innblikk i en trist virkelighet og som likevel formidler håp. Utstillingen er utgitt av Krisesenteret i Vestfold.

”Han slo meg aldri på hendene eller føttene. Han passet på at skadene aldri var så alvorlige at jeg måtte til lege”.

”Sett deg stille ned når barnet ditt har sovnet. Ser du hvordan hendene til det lille mennesket er halvt åpnet? Hender som gir, hender som lengter”.