Frogner

For ansatte i barnehager og skoler

Hvor: Frogner skole og kultursenter. Påmelding i www.kompetansebroen.no

Tid: fredag 01. nov. kl. 08:45 – 12:00

Kurset består av to deler.

Del en:

«Trygge voksne, tryggere barn»

Hvordan kan vi som voksne gjøre en forskjell for traumeutsatte barn i barnehage- og skole?

Hvordan forstå barns uttrykk og behov for støtte? Hva trenger du for å være en som gjør en forskjell for et barn som har vanskelig?

Med:

Astri Hodne, klinisk pedagog ved BUP Øvre Romerike. Arbeider til daglig i generalistteam ved poliklinikken. Lang erfaring fra PPT.

Åse Frank, klinisk pedagog i ved BUP Øvre Romerike. Arbeider til daglig i sped- og småbarnsteamet ved poliklinikken. Lang erfaring fra pedagogisk fagsenter.

Linda Fosshaug Strand, spesialist i klinisk pedagogikk. Arbeider til daglig som enhetsleder for generalistteam/enhet 3 ved BUP Øvre Romerike. Tidligere leder av ambulant team ved BUP og kommunalt Familieteam. Har også erfaring fra PPT.

Del to:

Snakke – samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn.

Erfaringer fra Asak barnehage

Asak barnehage har deltatt i prosjektet: «Forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge i Skedsmo kommune». De har brukt det digitale verktøyet SNAKKE som et hjelpemiddel i dette prosjektet.

SNAKKE ble presentert på Trygghetsuka 2018 og er en del av årets program.

Opplæringsplattformen SNAKKE er en del av regjeringens tiltaksplan En god barndom varer livet ut. Den er utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

SNAKKE skal øke fagkunnskap, men primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn. 

Asak barnehage kommer for å dele sine erfaringer fra arbeidet med prosjektet.

Med:

Ann-Christin Veseth, Charlotte K. Øyen og Linda Hermansen. Alle tre fra Asak barnehage.