Lillestrøm: Skadelig seksuell adferd

Tid: Fredag kl. 09.00-15.00
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset i Skedsmo
Tema: Vold og overgrep mot barn og unge
Målgruppe: Ansatte som jobber med barn og unge

Skadelig seksuell adferd.
Et metodekurs om vurderingsverktøyet Trafikklyset

ved psykologspesialist Christian Lunde-Hanssen, RVTS Øst

Kursdagen gir nøkkelkunnskap om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Christian Lund-Hanssen gir opplæring i bruk av verktøyet «Trafikklyset» som er et nyttig hefte som gir konkret hjelp for å definere hva som anses som sunn, bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. I tillegg vil fokus rettes mot hvordan ulike instanser, som f.eks. barnehage, skole, politi, barnevern og BUP, skal forholde seg til informasjonen og hva de kan gjøre videre ved bekymring.

Til påmelding