Frogner: Varsling og forebygging av seksuelle overgrep

Tid: Fredag kl. 09.00-10.15
Sted: Kultursalen, Frogner skole og kultursenter
Tema: Vold og overgrep mot barn og unge, med fokus på handling
Målgruppe: Ansatte som jobber med barn og ungdom

Hvordan kan vi forebygge seksuelle overgrep mot barn og unge i Sørum og Fet kommuner?
Hvilke varslingsrutiner har vi?

Vet du hva du gjør hvis du får vite om overgrep mot et barn? Hvilket ansvar har du? Sørum kommunes VSO-team presenterer seg og forteller om kommunenes rutiner i arbeidet med å avdekke og handle.

Gå til påmelding.