Fetsund: Hvordan støtte barn og unge som opplever kriser

Tid: fredag kl. 08.30-11.30
Sted: Kommunestyresalen, Fet rådhus
Tema: Å møte barn og unge som har det vondt
Målgruppe: Ansatte som jobber med barn og ungdom

Hvordan støtte barn og unge som opplever kriser

Belinda Ekornes, RVTS

Hvordan kan vi forstå og hjelpe barn og unge som har det vondt? Psykologspesialist Belinda Ekornås presenterernyttige verktøy til bruk i møte med barn og unge som strever.

Belinda Ekornås er spesialrådgiver i RVTS. Hun har jobbet med barn og unge med psykiske vansker og deres familier både på kommunalt nivå, på BUP og i inneliggende avdeling. Psykososial ivaretagelse og stressmestring etter kriser- og katastrofer er blant hennes spesialområder. Ekornås har skrevet doktorgrad om selvfølelse og venneforhold hos engstelige barn og barn med atferdsvansker. Hun liker å jobbe med barn og voksne som av ulike årsaker er urolige og stresset for sammen å finne strategier som støtter mestring.

Gå til påmelding