Bjørkelangen: Å snakke med barn om vanskelige tema

Tid: Fredag kl. 09.00-12.00
Sted: Bjørkelangen skole, Kultursalen
Tema: Å snakke med barn om vanskelige tema
Målgruppe: Voksne som jobber med barn

Program:

kl. 09.00: Åpning
kl. 09.15-10.15: Hvordan forteller små barn ved Rite Lie, Fet kommune
kl. 10.30-12.00: Kroppen min eier jeg ved Silje Vold, Redd Barna

Mange voksne unngår å snakke med barn om vold, incest og seksuelle overgrep, fordi de er usikre på hvordan de skal gjøre det, eller frykter at det er et skremmende tema for barn. Dette gjør at barn ikke får nødvendig kunnskap om hva et overgrep er, og derfor heller ikke har ord til å fortelle hva de blir utsatt for. For barn forteller gjerne hvordan de har det, men ikke nødvendigvis med ord. Hvordan kan vi møte og støtte barn som har det vanskelig?

Rita Lie er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har fordypet seg i tematikken: Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv. Hun brenner for de mest sårbare barna og er opptatt av at vi må bli mer kompetente og varmere voksne i møte med de barna som trenger oss aller mest.

Redd barna er modige og kreative, og har mange års erfaring i å snakke med barn om overgrep. I foredraget forteller de om erfaringene med kampanjene #JegErHer som har som mål å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep og Kroppen min eier jeg, som de hadde i 2017 samarbeid med NRK. Foredraget blir også en god forberedelse for skoler og barnehager til Redd Barnas forstyrringsuke som følger i uke 45

Gå til påmelding.