Fredag 2. nov

Vold og overgrep mot barn og ungdom – med fokus på handling.

Bjørkelangen,KulturArena

kl. 09.00-12.00:Å snakke med barn om vold og ovegrep v/Silje Vold i Redd Barna
kl. 13.00-15.00: Traumatiserte barn blir syke voksne v/Anna Luise Kirkengen

Fetsund

kl. 08.30-11.30: Hvordan mestre, forstå og stå i krevende situasjoner der barn og unge har det vondt?  v/ Belinda Ekornes RVTS
kl. 12.00-15.00: Konfliktdempende kommunikasjon v/ Arne Guddal

Frogner kultursenter

kl. 09.00-10.15: Hvordan kan vi forebygge seksuelle overgrep mot barn og unge i Sørum og Fet kommuner? Hvilke varslingsrutiner har vi?
kl. 10.30-11.30: Sammen for utsatte barn og unge v/Elisabeth Holmedahl, Interkommunalt barnevern
kl. 12.15-13.15: Opplæringsplattformen SNAKKE v/RVTS
kl. 13.30-15.30: Mitt elskede barn (Film)

Skedsmo rådhus

kl. 9.00-15.00: Skadelig seksuell atferd. Et metodekurs om vurderings-verktøyet Trafikklyset v/Christian Lunde-Hanssen, RVTS Øst

 

Påmeldingslenke kommer her