Mandag 30. oktober

12.30-15.30 Kick-off

Tema 1:  Juridisk perspektiv på vold i nære relasjoner – roller og ansvar
ved Gunhild Lærum (advokat)

Tema 2:  Svikt og svik – rapport fra barnevoldsutvalget 2017
ved Trine Myrvold Wikstrøm (rådmann i Skedsmo kommune)

Trine Myrvold Wikstrøm har vært en del av et regjeringsoppnevnt utvalg som har gjennomgått alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Rapporten (NOU 12/17) fra barnevoldsutvalget ble lagt fram i juni i år, og Wikstrøm gir oss innsikt i arbeidet, funnene og ikke minst, foreslåtte tiltak.

Trine Myrvold Wikstrøm er rådmann i Skedsmo kommune. Hun kom fra jobben som rådmann i Fet kommune i mai i år, og har tidligere hatt ulike stillinger i Skedsmo kommune, og jobbet i UDI og justisdepartementet. Wikstrøm har juridisk embetseksamen og har vært medlem i barnevoldsutvalget utnevnt av regjeringen i 2015.
Målgruppe: Ledere på alle nivå i kommunene
Sted: Sørumsand Misjonshus


Påmelding

Onsdag 1. november

12.00 -15.00
(programmet kl. 17-20 er avlyst)

Tema 1: Voldsutsatte menn vet ikke hvor de kan få hjelp
ved Marianne Inez Lien (Bufdir)

Vold mot menn er tabuisert tema, og det har vært lite forskning på området. Samtidig vet vi at et betydelig antall menn utsettes for vold fra partneren sin. I en forskningsrapport fra 2017 kommer det fram at voldsutsatte menn ikke vet hvor de kan få hjelp.

Marianne Inez Lien har vært prosjektleder for forskningsrapporten “Den mannlige smerte” som ble publisert i 2017 på oppdrag fra Bufdir. Hun jobber i dag som fagreferent i sosiologi og spesialpedagogikk på UiO. Tidligere har hun jobbet med folkehelsearbeid på Sykehuset innlandet og på Ressurssenter for menn. Som forsker har Lien har vært tilknyttet senter for tverrfaglige kjønnsstudier ved UiO.

Tema 2: Den usynlige volden – Vold mot eldre og tilbudet vårt 
ved Camilla Graff av Øhr (Romerike krisesenter)

Overgrep mot eldre er en av de mest skjulte formene for vold, og er dessverre mer utbredt enn vi liker å tro. Camilla Graff forteller oss mer om hva vold mot eldre innebærer, konsekvenser av vold, hvordan vi kan oppdage vold og komme i posisjon til å hjelpe.

Camilla Graff er miljøterapeut på Romerike Krisesenter

Camilla Graff av Øhr er miljøterapeut ved Romerike krisesenter. Hun har utdanning innenfor pedagogikk og sosialantropologi og har tidligere jobbet både med eldre og innenfor psykisk helse og psykiatri.
Romerike Krisesenter IKS er et interkommunalt ressurssenter for vold i nære relasjoner. De tilbyr veiledning, råd og hjelp til mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Målgruppe: Ansatte som jobber med voksne og eldre og innbyggere
Sted: Kommunestyresalen i Fet kommune


Påmelding

19.00-21.00

Sanitetsforeningen i Aurskog inviterer til åpent møte
Tema 1: «Vold i nære relasjoner» ved Ida Hansen som er rådgiver i Norske kvinners sanitetsforening sentralt.
Tema 2: Sinnemestring ved Bengt Fasting fra Familievernkontoret Romerike/Kongsvinger

Ingen påmelding

Fredag 3. november

09.00 -15.30
Tema: Vold mot barn 
ved Kirsten Jarmann og Marie Haavik (RVTS Øst)
Hvorfor er vold så vanskelig å snakke om? Hva er vold? Hvordan kan vi avdekke og snakke om vold? Og hva gjør vi når vi får vite om barn som er utsatt? RVTS bidrar med kunnskap og gir oss konkrete verktøy som vi kan bruke i arbeidet med å avdekke og hindre vold og følge opp barn og familier som har vært utsatt.

RVTS Øst (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging) sitt oppdrag er å forebygge vold i nære relasjoner, traumelidelser og selvmord. Deres mål er at økt fagkunnskap skal gi nye ferdigheter hos fagfolk, slik at de som sliter får bedre hjelp.

Målgruppe: Alle som jobber med barn
Sted:Ridderhallen i Fet kommune

Påmelding

Fredag 3. november

09.00 -12.00 og 12.30-15.30

Samme program i begge økter

Tema 1:  «For barns beste må du tørre å tenke det verste» ved Stine Sofies stiftelse
Foredraget tar for seg situasjonen i Norge i dag, hva man kan se etter av merker når det kommer til vold, hva konsekvensene av å vokse opp med vold og overgrep er, hvordan snakke med barn og unge om vold og overgrep, samt generelt om tematikken vold og overgrep.

Stine Sofies Stiftelse ble etablert i Grimstad etter «Baneheiadrapene» i Kristiansand i 2000. Sammen ønsket de å forbedre rettssikkerheten til voldsutsatte barn og deres pårørende, og forhindre at barn blir utsatt for vold og overgrep. Stine Sofies Stiftelse arbeider forebyggende på mange områder, slik at barn ikke skal oppleve vold eller seksuelle overgrep. De har også fokus på avdekking gjennom å styrke personer som arbeider og omgås barn.

Tema 2: «Klokhet mot vold» ved Forandringsfabrikken
Forandringsfabrikken inviterer barn og unge som er i hjelpesystemene i dag med som «proffer» fordi de har viktig kunnskap om hvordan hjelpesystemer og skole fungerer. De har spurt hva som skal til for at barn skal tørre å fortelle, hva tenker de at vold er og hva barn og unge trenger når de opplever vold hjemme.

Forandringsfabrikken er en stiftelse med et ideelt formål, som i hovedsak drives av inntekter til prosjekte fra det private og de offentlige. Forandringsfabrikken presenterer kunnskap og erfaringer fra barn og unge, gjennom foredrag, rådgiving og kurs. Forandringsfabrikkens «eksperter» er de unge selv.

Målgruppe Alle som jobber med barn
Sted: Frogner kultursenter
Påmelding

11.00-13.00
Fagtorg og speakers corner
Stands, utstillinger, filmer og korte foredrag
Mulighet til å spise medbragt lunch
Sted: Frogner kultursenter
Eget program kommer