Forside

Trygghetsuka 2017 arrangeres i uke 44.

Det blir interessante kurs for ulike målgrupper. Temaene i år inkluderer bl.a. partnervold, vold mot eldre, rapporten fra barnevoldsutvalget, avvergeplikten i straffeloven, hvordan snakke med barn om vold og overgrep, hvordan ivareta barn som har traumer, m.m. Det arrangeres også et «fagtorg» fredag 3.november på nye Frogner kulturhus. Her vil offentlige og frivillige tjenester presentere seg gjennom stands og «Speakers corner».