For alle ansatte i skole

Påmelding

Husk – du kan gjøre en utrolig stor forskjell i barns liv!

På skolefeltet og i andre tjenester, legges som regel kunnskapen fra forskere og fagfolk til grunn. Men ofte mangler det gode svar på spørsmål der de det gjelder selv sitter på kunnskapen;

  • Hva er gode voksne og god profesjonalitet sett fra barn og unges synsvinkel?
  • Hva er viktig for at tjenestene for barn og unge skal kjennes trygge og nyttige?
  • Hvordan må voksne i skole, barnehage, barnevern, skolehelsetjenesten og psykisk helsearbeid være for at barn og unge skal kunne fortelle om det som er viktig for seg?
  • Hvilke barnesyn og verdier bør ligge som grunnmur i arbeid med barn og unge i kommunen?

Ungdom fra Forandringsfabrikken har viktige erfaringer og råd om hvordan det er å gå på skole i dag og hva som skal til for at de skal føle seg trygge, trives og lære. Vi ser fram til å møte noen av dem under årets Trygghetsuka.

Forandringsfabrikken (FF) legger til rette for at barn og unge selv får bidra til å forbedre dagens skole og hjelpesystemer. De siste årene har FF lyttet til 5500 barn i skolen, mange i psykisk helsetjenester og barnevern. De har blant annet gitt ut heftet Forandre med varme – arbeidsmåter for trivsel og trygghet i skolen og flere andre publikasjoner med bakgrunn i barnas erfaringer. Barn og ungdom som ønsker å videreformidle svarene i FFs undersøkelser, inviteres med som “proffer” og det er disse vi møter onsdag 30. oktober.     

Bilder er hentet fra hjemmesiden til Forandringsfabrikken