Vi har booket God skoles Paul Viktor Wiker til høstens trygghetsuke. Han brenner for elevenes skolemiljø og de voksnes rolle i å bygge opp dette. I sitt foredrag skal han snakke om at arbeidet for å sikre en god hverdag i skolen for absolutt alle, handler ene og alene om hva vi voksne gjør eller ikke gjør, med skoleleder i front som systembygger. Foredraget vil vise til bredden som må til i arbeidet for at skolen skal lykkes godt nok. Foredraget vil blant annet løfte frem fire verktøy som sammen kan hjelpe skolen til å lykkes. Foredraget har også relevans for ansatte i barnehager. Vi gleder oss!