Personer med nedsatt funksjonsevne er en svært sammensatt gruppe. Det er en utbredt oppfatning at denne gruppen er mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Forskning på området gir ikke et entydig svar på spørsmålet om omfang, men funksjonsnedsettelser kan gjøre mennesker sårbare både når det gjelder å bli utsatt for overgrep, at overgrep blir oppdaget og at den utsatte får god hjelp og behandling i etterkant.

Wenche Fjeld fra barnehuset på Hamar er spesialpedagog og sexolog. Hun foreleser i denne utfordrende tematikken under Trygghetsuka 2018.

Mistanke og avdekking av vold i nære relasjoner vekker mange følelser hos omsorgsarbeidere,

sier Fjeld og fortsetter: Usikkerhet og bekymring kan føre til at det er vanskelig å være objektiv og trygg i arbeidsutførelsen.

Med utgangspunkt i hvordan sårbare voksne møtes på Statens barnehus, tar hun for seg spørsmål som -Hvilken prosedyre gjelder? Når er det en sak for politiet? Hva betyr avvergeplikt? Hvem skal informeres uten at taushetsplikten blir brutt? Hvordan møte overgrepsutsatte? Og hvordan hjelpe på beste måte?

Tid: onsdag 31. oktober kl. 11.00-14.00
Sted: Sørumsand misjonshus (Industriveien 5)

Til påmelding