Vold og overgrep mot eldre er mer vanlig enn vi liker å tro. En stor norsk undersøkelse  fra 2017 viser at over 7% av hjemmeboende eldre over 65 år har vært utsatt for vold og overgrep. De fleste av disse var psykiske eller fysiske overgrep. Men mange opplever også seksuelle overgrep eller økonomiske overgrep (NKVTS, Rapport 9/17).

Foredrag

Onsdag 31. oktober har du mulighet til å lære mer om vold og trusler mot eldre, og bli bedre rustet til å håndtere utfordringene. Camilla Graff av Øhr fra Romerike krisesenter og Mette Viil Hansen fra Vern for eldre i Bærum holder foredrag i Fet rådhus. De gir oss innsikt i hva vold mot eldre innebærer, hvilke konsekvenser det kan ha samt hvordan vi kan oppdage og hjelpe på gode måter.

E-læring

Vern for eldre har også laget to gode e-læringsprogrammer for den som vil lære mer om problematikken. Det ene er om overgrep mot eldre i institusjon, det andre mer generelt om hvordan helsepersonell kan ta opp vanskelige spørsmål knyttet til overgrep. Begge programmene finnes her.

Sted: Fet rådhus, kommunestyresalen
Tid: Onsdag 31. okt kl. 09.00-11.00 eller kl. 12.00-14.00

Gå til påmelding