Anna Luise Kirkengen har forsket på sammenhengene mellom krenkelser og sykdom. Fredag 2. november holder hun foredrag på Bjørkelangen.

Det er nå godt dokumentert at krenkende erfaringer i barndommen påvirker helsen helt inn i voksenlivet. Den vanlige oppfatningen er at overgrep fører til psykiske problemer. Det nye i forskningsfeltet er at krenkende erfaring også preger kroppen. Blant annet kan helseplager som medisinen kaller «diffuse og ubestemmelige» være de kroppslige uttrykk for at en person har hatt sterkt belastende opplevelser. Men også sykelighet som kan påvises medisinsk kan være en følge av langvarig overlast. Er ulike fagmpersoner oppmerksomme på barn og ungdom som strever fordi deres hverdag er vond og vanskelig?

Anna Luise Kirkengen har vært allmennlege i 30 år. Hennes kunnskapsfelt handler om hvordan krenkelseserfaring i barndom og oppvekst henger sammen med senere sykelighet. Kirkengen har skrevet tallrike artikler og flere bøker om sammenhengene mellom krenkelser og sykdom. Hennes seneste norske bok har tittelen «Hvordan krenkede barn blir syke voksne». Hun har siden 2006 vært professor II ved universitetene i Tromsø og Trondheim.

Påmelding