Ett av foredragene på Åpningsdagen 29.10.  i Lillestrøm. Sted Lillestrøm kulturhus.

Pia-Karoline og moren Frøydis har markert seg som sterke, uredde stemmer omkring temaet voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. Budskapet er at åpenhet er viktig for å øke kunnskapen rundt temaet seksuelle overgrep.

Pia-Karoline ble utsatt for seksuelle overgrep av en nær slektning i barndommen. Ungdomsårene hennes ble brukt på å jobbe gjennom overgrepene, og ble en kamp for å overleve. Pia-Karoline fikk i ung alder påvist posttraumatisk stressyndrom (PTSD) som er en svært alvorlig diagnose. Denne diagnosen lever hun fremdeles med i dag, men hun har lært seg å leve godt med traumene. Pia-Karoline er et eksempel på at man kan jobbe seg opp og frem i livet tross en traumatisk barndom, og brenner i dag for å hjelpe andre i samme situasjon, og spre kunnskap om hva slike traumatiske opplevelser gjør med ett barnesinn.

Frøydis har holdt foredrag og appeller om temaet og har vært  medlem av kompetansegruppe på stortinget som jobber mot overgrep og vold mot barn. I 2014 fikk Frøydis Dixi-prisen. Prisen tildeles en person eller en bedrift som har jobbet spesielt iherdig eller målrettet for å hjelpe utsatte for seksuelle overgrep. I tildelingen het det at Frøydis gjennom sitt engasjement har bidratt til å løfte fram en glemt gruppe: nemlig de pårørende. Denne siden har som formål å vise at åpenhet gir forståelse og forståelse gir kunnskap.  Pårørende kan bidra med de rette verktøy til å bedre livskvaliteten til de utsatte, og skape en trygg ramme for å sammen bearbeide hendelsen. Samtidig er det også viktig at pårørende kan møte andre pårørende for å utveksle erfaringer og snakke ut om følelser og opplevelser for å bearbeide sine egne følelser. Å vœre pårørende er en sterk belastning, men ved å støtte hverandre kan vi gi hverandre kraft og styrke, og slik få tilbake energi og mot for å vœre den beste støttespilleren for den utsatte.

Sammen har Pia-Karoline og Frøydis jobbet hardt for at Pia skal få en bedre hverdag, og lært hvor viktig det er at pårørende tørr å ta tak i de traumatiske minnene. De har funnet ut at kommunikasjon har vært nøkkelen i en slik situasjon.

Sammen ønsker Pia og Frøydis å spre sin kunnskap rundt tematikken seksuelle overgrep, og hvor viktige pårørende og ikke minst kommunikasjon er i slike situasjoner.