RVTS har utviklet SNAKKE – en digital opplæringsplattform, som tar i bruk nyskapende spillteknologi. Fredag 2. november viser de oss resultatet gjennom presentasjon og etterfølgende workshop.

Mange synes det kan være vanskelig å snakke med barn de er bekymret for. For å bli gode på noe, må vi øve. Men det er de færreste av oss som får mengdetrening i å snakke med barn om temaer som vold og overgrep. Heldigvis må vi kanskje si. Gjennom nettspillet SNAKKE øver man på simulerte samtaler med barn, ungdom og foresatte, og kan teste ut hvordan ulike spørsmål og reaksjoner kan virke på den man snakker med.

Ane Heiberg Simonsen er nasjonal prosjektleder for SNAKKE. Hun er også spesialrådgiver for RVTS Øst.

«Vi har fokus på praktisk øving, og bedre dialog med barna. Det jeg ønsker aller mest er at de som bruker dette verktøyet skal sitte igjen med en følelse av at denne samtalen kan jeg ta. Jeg er en trygg voksen som tør å spørre», sier Ane Simonsen.

Med seg til Trygghetuka har hun kollega fra RVTS, spesialrådgiver Kjetil Friisø Ramborg. Han har arbeidet mye med følelsesregulering/stress/traumer i samspill og er opptatt av hvordan vi klarer å omsette kunnskap og forståelse til konkrete endringer i hverdagen.

I SNAKKE er det lagt inn elementer fra spillverdenen som gjør det spennende å se om man kommer videre i spillet, samtalen, ved å gjøre ting på en annen måte. På den måten blir det morsomt og ufarlig å prøve en gang til, og en gang til. Målet er at noen av teknikkene, verktøyene eller holdningene sitter den dagen du skal snakke med akkurat det barnet som trenger din hjelp.