Programmet for Trygghetsuka 2018 tar form, og vi har mange spennende og aktuelle foredrag å se fram til.

I 2018 har Skedsmo kommune sluttet seg til det etablerte samarbeidet mellom Fet, Sørum og Aurskog-Høland, og vi har arrangementer hver dag fra mandag 29. oktober til fredag 2. november.

Fagpersoner fra blant andre RVTS, politiet, krisesenteret, barneombudet, Vern for eldre og Redd Barna bidrar med  kunnskap og verktøy for å gjøre oss bedre til oppdage og ta affære dersom mennesker vi møter i jobben vår, er utsatt for vold eller overgrep. Overgrep skjer dessverre mot mennesker i alle aldre. Vi retter spesielt fokus mot grupper som er spesielt sårbare, og som vi møter i kommunale tjenester;  barn og ungdom, mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.

I år setter vi opp forestillingen #Hengdeg på ungdomsskolene i Fet, Sørum og Aurskog-Høland, og i Skedsmo vil det være kveldsarrangementer rettet mot ungdom og voksne i sammenheng med Trygghetsuka.

Programmet og påmeldingsskjema vil etter hvert komme på disse sidene, og du kan følge oss på https://www.facebook.com/trygghetsuka/ for nyheter og oppdatert informasjon.