Fredag 3. november satte vi fokus på temaet Vold mot barn. Skoler og barnehager hadde planleggingsdag, og mange hadde valgt å bruke dagen til å få påfyll om dette dystre men særdeles viktige temaet. Dersom vi omregner nasjonale tall, er det ikke usannsynlig at 800 barn lever med vold i nære relasjoner i våre tre kommuner. Hvis vi finner en hver, kan vi kanskje hjelpe alle…

På Frogner kultursenter fortalte ungdom fra Forandringsfabrikken sine egne historier med vold i familien. Et sterkt møte med virkeligheten, og samtidig en påminnelse om at voksne som jobber med barn har en viktig rolle. Vi må tørre å spørre, snakke med barna og huske på å involvere dem i deres egen sak. Stine Sofie stiftelsen ble dessverre forhindret fra å komme, men i stedet steppet innleggsholdere fra «speakers corner» inn og utvidet sine foredrag. Både Redd Barna, Åslaug Degnes og Krisesenteret formidlet hvordan de jobber med tiltak for å hjelpe barn som har vært utsatt for vold.

Kirsten Jarmann og Marie Haavik fra RVTS Øst.

I Ridderhallen i Fet holdt RVTS Øst et heldagskurs for full sal. De tok opp temaer som hjernens utvikling, konsekvenser av vold, hvordan avdekke vold, og hva vi gjør når volden er avdekket. Barn sier i fra om vold på mange ulike måter, og hvis vi skal oppdage volden, må vi aller først vite at den finnes. Akkurat som vi øver på å evakuere ved brann, kan vi øve på å snakke om vold med barn. Og RVTS gav flere nyttige verktøy for nettopp dette.