…slo Trine Wikstrøm fast under sitt foredrag på Trygghetsukas første dag. Hun presenterte arbeidet med barnevoldsrapporten (NOU 12-17), funnene i rapporten og hvilke tiltak utvalget har foreslått. Det som gikk igjen i flere saker, var at mange skulle ha sett, men unngikk å så, og unngikk å hjelpe barn som levde under særdeles vanskelige forhold.

Gunhild Lærum minnet oss på den plikten vi alle har til å avverge kriminelle handlinger, og til å melde ifra dersom vi har grunn til å tro at barn utsettes for vold eller omsorgssvikt. «Sakene finnes også hos oss!» sa hun, og gav en gjennomgang av hvilke lover og paragrafer som er særlig gjeldende i saker som gjelder vold i nære relasjoner.

Ordfører Marianne Grimstad Hansen åpnet dagens arrangement, og med det Trygghetsuka 2017, som i de følgende dagene vil gi oss både tall, forskning og verktøy for å oppdage, snakke om og hjelpe mennesker som er utsatt for vold.