Seminaret «Den usynlig volden» kl. 17-20 onsdag er avlyst. Det samme seminaret kl. 12-15 går som planlagt, med to spennende og høyst aktuelle foredrag. Vi avlyser på grunn av liten interesse.

Vi minner også om Aurskog sanitetsforenings arrangement kl. 19 onsdag kveld, som tar for seg ulike måter å jobbe med problematikken vold i nære relasjoner på; hør mer om mentorordningen for voldsutsatte kvinner, Rød Knapp alliansen, forebyggende arbeid blant russen og arbeid med sinnemestring.