Det er sannsynlig at mer enn 2000 mennesker er ofre for vold i egen familie i Sørum, Fet og Aurskog-Høland kommuner. Av disse kan det være så mange som 800 barn. Våre tre kommuner samarbeider for å redusere tallene, sier kommunalsjef Ivar Bø i Sørum kommune.

Pressemelding Trygghetsuka2017

Når man spør voksne om de har blitt eller blir utsatt for ulike typer av overgrep, er det et sted mellom 5 og 10 %, som svarer bekreftende på dette. I ungdomsundersøkelser svarer 6 % at de har blitt utsatt for grov vold fra en av foreldrene. 8 % svarer at de har vært vitne til vold hjemme. Det er altså sannsynlig at mer enn 2000 mennesker er ofre for vold i våre tre kommuner. Vi må ta inn over oss at dette kanskje rammer så mange som 800 barn, sier kommunalsjef Ivar Bø i Sørum kommune.

Kommunalsjef Ingrid Flesland i Fet kommune sier at for å fange opp dem, som er utsatt for vold, og for å kunne gi riktig støtte og hjelp, er det avgjørende å sette temaet på dagsorden.

– Vi må sørge for at både innbyggere og ansatte i kommunene tør se, spørre og handle i møte med vold og overgrep. Fra 30. oktober til 3. november arrangerer våre tre kommuner Trygghetsuka, som skal gi både innbyggere og ansatte mer kunnskap om temaet, sier hun.

Trygghetsuka arrangeres for tredje gang og har sitt utgangspunkt i «Interkommunal handlingsplan for Vold i nære relasjoner 2014-2017». Målgruppen for arrangementet er alle innbyggere og ansatte i de tre kommunene. Kursene arrangeres på ulike steder i kommunene.

Foredragsholderne i år er blant annet Stine Sofie stiftelsen, Romerike krisesenter, Forandringsfabrikken, RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), advokat Gunhild Lærum, Trine Wikstrøm (representant for barnevoldsutvalget).