Et av de mest populære foredragene under fjorårets Trygghetsuke var det Forandringsfabrikken som sto for. Gikk du glipp av dem, får du mulighet til å møte dem under årets arrangement.

Forandringsfabrikken inviterer barn og unge som er i hjelpesystemene i dag med som «proffer» fordi de har viktig kunnskap om hvordan hjelpesystemer og skole fungerer. De har spurt hva som skal til for at barn skal tørre å fortelle, hva tenker de at vold er og hva barn og unge trenger når de opplever vold hjemme.

Forandringsfabrikken er en stiftelse med et ideelt formål, som i hovedsak drives av inntekter til prosjekte fra det private og de offentlige. Forandringsfabrikken presenterer kunnskap og erfaringer fra barn og unge, gjennom foredrag, rådgiving og kurs. Forandringsfabrikkens «eksperter» er de unge selv.

Forandringsfabrikken holder foredrag på Frogner kultursenter fredag 3. november.