Vold mot menn er et tabuisert tema, og det har vært lite forskning på området. Samtidig vet vi at et betydelig antall menn utsettes for vold fra partneren sin. I en forskningsrapport fra 2017 kommer det fram at voldsutsatte menn ikke vet hvor de kan få hjelp. Onsdag 1. november kommer Marianne Inez til oss, og vi får vite mer om rapporten og tematikken.

Marianne Inez Lien har vært prosjektleder for forskningsrapporten “Den mannlige smerte” som ble publisert i 2017 på oppdrag fra Bufdir. Hun jobber i dag som fagreferent i sosiologi og spesialpedagogikk på UiO. Tidligere har hun jobbet med folkehelsearbeid på Sykehuset innlandet og på Ressurssenter for menn. Som forsker har Lien har vært tilknyttet senter for tverrfaglige kjønnsstudier ved UiO.

Lenke til rapporten Den mannlige smerte