Trine Myrvold Wikstrøm har vært en del av et regjeringsoppnevnt utvalg som har gjennomgått alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Rapporten (NOU 12/17) fra Barnevoldsutvalget ble lagt fram i juni i år. Under oppstarten av Trygghetuka, mandag 30 oktober har vi fått Trine Wikstrøm til å gi oss innsikt i arbeidet, funnene og ikke minst, foreslåtte tiltak.

Trine Myrvold Wikstrøm er rådmann i Skedsmo kommune. Hun kom fra jobben som rådmann i Fet kommune i mai i år, og har tidligere hatt ulike stillinger i Skedsmo kommune, og jobbet i UDI og justisdepartementet. Wikstrøm har juridisk embetseksamen og har vært medlem i barnevoldsutvalget utnevnt av regjeringen i 2015.