Fredag 3. november holder Stine Sofie Stiftelsen foredrag under arrangementet på Frogner kulturhus. Foredraget tar for seg situasjonen i Norge i dag, hva man kan se etter av merker når det kommer til vold, hva konsekvensene av å vokse opp med vold og overgrep er, hvordan snakke med barn og unge om vold og overgrep, samt generelt om tematikken vold og overgrep.

Stine Sofies Stiftelse ble etablert i Grimstad etter «Baneheiadrapene» i Kristiansand i 2000. Sammen ønsket de å forbedre rettssikkerheten til voldsutsatte barn og deres pårørende, og forhindre at barn blir utsatt for vold og overgrep. Stine Sofies Stiftelse arbeider forebyggende på mange områder, slik at barn ikke skal oppleve vold eller seksuelle overgrep. De har også fokus på avdekking gjennom å styrke personer som arbeider og omgås barn.

Stine Sofies Stiftelse