Trygghetsuka har vært arrangert siden 2015, og er et av tiltakene i arbeidet med å implementere «Interkommunal handlingsplanen mot vold i nære relasjoner 2014-2018/ 0-100 år» i kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum. Planen ble vedtatt i desember 2014 og fikk Justisdepartementets samarbeids- og samordningspris for 2014 for «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter, som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner». Planen skal gjøre oss i stand til å oppdage og handle i møte med vold i nære relasjoner.

I 2015 var målet med uka å gi ansatte og innbyggere kunnskap og økt bevissthet om omfang, årsaker, voldens karakter og konsekvenser av denne i nære relasjoner. I 2016 og 2017 var målet å gi ytterligere kunnskap for å kunne utvikle rutiner for handling og samhandling, både internt og i samarbeid med eksterne aktører. Dette arbeidet skulle bidra til at målgruppene opplever et mer samordnet og helhetlig tilbud i kommunene.

I 2018 har vi enda større fokus på metoder og verktøy. Hva kan og bør vi gjøre når vi blir oppmerksom på mennesker som er utsatt for vold og overgrep? Dessuten har vi gleden av å samkjøre arrangementet med Trygghetsuka i Skedsmo kommune, sånn at vi får et større, bredere og forhåpentligvis enda bedre program.

Foredragene i Trygghetsuka 2018 er gratis og hvem som helst kan melde seg på. For mer detaljert informasjon følg med på denne siden, kommunenes nettsider og Facebooksider.

Alle arrangementene er gratis.