Trygghetsuka har vært arrangert siden 2015, og er ett av tiltakene i arbeidet med å implementere «Interkommunal handlingsplanen mot vold i nære relasjoner 2014-2018/ 0-100 år» i kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum. Planen ble vedtatt i desember 2014 og fikk Justisdepartementets samarbeids- og samordningspris for 2014 for «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter, som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner». Planen skal gjøre oss i stand til å oppdage og handle i møte med vold i nære relasjoner.

I 2015 var målet med uka å gi ansatte og innbyggere kunnskap og økt bevissthet om omfang, årsaker, voldens karakter og konsekvenser av denne i nære relasjoner. I 2016 var målet å gi ytterligere kunnskap for å kunne utvikle rutiner for handling og samhandling, både internt og i samarbeid med eksterne aktører. Dette arbeidet skulle bidra til at målgruppene opplever et mer samordnet og helhetlig tilbud i kommunene.

Foredragene i Trygghetsuka 2017 er gratis og hvem som helst kan melde seg på. For mer detaljert informasjon følg med på denne siden, kommunenes nettsider og Facebooksider.

Alle arrangementene er gratis.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *