Ny rapport om vold mot barn

Ny rapport om vold mot barn

Trine Myrvold Wikstrøm har vært en del av et regjeringsoppnevnt utvalg som har gjennomgått alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Rapporten (NOU 12/17) fra Barnevoldsutvalget ble lagt fram i juni...

Usynlige overgrep

Overgrep mot eldre er en av de mest skjulte formene for vold, og er dessverre mer utbredt enn vi liker å tro. Camilla Graff fra Romerike krisesenter forteller oss mer om hva vold mot eldre innebærer, konsekvenser av vold, hvordan vi kan oppdage vold og komme i...

Om trygghetsuka

Trygghetsuka har vært arrangert siden 2015, og er et av tiltakene i arbeidet med å implementere «Interkommunal handlingsplanen mot vold i nære relasjoner 2014-2018/ 0-100 år» i kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum. Planen ble vedtatt i desember 2014 og fikk...