«Det må handles!»

«Det må handles!»

…slo Trine Wikstrøm fast under sitt foredrag på Trygghetsukas første dag. Hun presenterte arbeidet med barnevoldsrapporten (NOU 12-17), funnene i rapporten og hvilke tiltak utvalget har foreslått. Det som gikk igjen i flere saker, var at mange skulle ha sett,...
Klare for Trygghetsuka 2017

Klare for Trygghetsuka 2017

Mandag 30. oktober er vi i gang, da har vi de første foredragene i årets Trygghetuke. Vi starter med påfyll om de juridiske perspektivene på vold i nære relasjoner. De påfølgende dagene går det slag i slag med til sammen 10 ulike foredrag og mer enn 800 påmeldte!...